Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski

pok. nr 101, tel. SEKRETARIAT I (86) 216 33 89, fax (86) 216 45 56

Obsługa Sekretariatu - Marta Rzepnicka

Prezydent

Urząd jest czynny:

od 7.30 - 15.30


Kasy Urzędu do godz. 15.15

Konta bankowe

Konto do wpłaty opłaty skarbowej:
VeloBank S.A.  Nr  66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Konto do wpłaty opłaty skarbowej dla osób przebywających za granicą:
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK IBAN: PL 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Biuro Podawcze czynne w godzinach pracy urzędu.
Tel. (086) 215-67-36 .

Prawo miejscowe

Zapraszamy na stronę prawną.
Na stronie prawa możecie państwo znaleźć aktualne ustawy.
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 sty 2003 11:00
  • Data opublikowania:

Wiadomości

zaproszenie na obrady LXXXI sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 16 stycznia 2024 roku /wtorek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
poniedziałek, 8 sty 2024 13:30

zaproszenie na obrady LXXVII sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 25 października 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
wtorek, 17 paź 2023 14:37

zaproszenie na obrady LXXVI sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 27 września 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
wtorek, 19 wrz 2023 14:25

zaproszenie na obrady LXXV sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 30 sierpnia 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
wtorek, 22 sie 2023 14:40

zaproszenie na obrady LXXIV sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 12 lipca 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
wtorek, 4 lip 2023 13:31

Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej Nr BUD.6740.2.16.2023 z dnia 06.03.2023 r.

Zgłoszenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej Dn 150/315mm, z rur preizolowanych od istniejącej komory ciepłowniczej "K1" do punktu "T3" wraz z budową trzech przyłączy ciepłowniczych do budynków A, B, C na działkach nr 12198/2, 12218/3, 12300/11, 12300/8 położonych przy ul. Sybiraków w Łomży
wtorek, 7 mar 2023 13:12

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” dla miasta Łomża do 2030 roku
środa, 19 paź 2022 14:26

zawiadonienie o debacie

Dnia 22 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, przy ul. Stary Rynek 14 odbędą się obrady LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które w punkcie 4 przewidują debatę nad raportem o stanie miasta za rok poprzedni. Realizacja tego punktu będzie przebiegała w następujący sposób:
wtorek, 14 cze 2022 08:05

Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami Nr BUD.6740.2.15.2022 z dnia 29.04.2022 r.

Zgłoszenie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., budowy sieci ciepłowniczej Dn 65/160 z rur preizolowanych od punktu "T1" do punktu "T2" na działkach nr 12699 i nr 12714/1 położonych przy ul. Księcia Stanisława w Łomży wraz z przyłączami do projektowanych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na działce nr 12699.
czwartek, 5 maj 2022 12:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr 253/16 z dnia 04.11.2016 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży
czwartek, 3 lut 2022 10:53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr 199/20 z dnia 20.08.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego (wytwórnia taśm bitumicznych) na działkach o nr ew. 30382/1, 30428/2, 30429/2, 30430/2 położonych przy ul. Meblowej w Łomży .
środa, 26 sty 2022 08:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji nr 390/18 z dnia 18.12.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży
poniedziałek, 3 sty 2022 14:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji nr 391/18 z dnia 18.12.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży
poniedziałek, 3 sty 2022 14:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany pozwolenia na budowę wydanego dla BIK-PROJEKT sp. z o. o. nr 199/20 z dnia 20.08.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego przy ul. Meblowej w Łomży
piątek, 31 gru 2021 14:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany wydanego pozwolenia na rozbudowę instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, usytuowanej na działkach nr 30602/1 i 30409/22 przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.
czwartek, 2 gru 2021 15:00

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczona do przekazania w dzierżawę - część działki nr 22790/30 Łomża ul. Dmowskiego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczona do przekazania w dzierżawę Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/, Prezydent Miasta Łomża, podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę niżej opisaną nieruchomość
czwartek, 25 lis 2021 15:43

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.105.2021 z dnia 10.09.2021 r.

Zgłoszenie, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach nr: 40661, 12257, 40629/2, 40630/1, 40620/11, 40620/2, 40622/1, 40659, 40626/1, 40626/3, 40583/13, 40608/3, 40584/12, 40584/25, 40584/24, 12264/1, 12265/1, 40579/2, 40572/3, 40571/9, 40569/18, 40571/25, 40571/27, 40571/31, 12256/2, 12256/1, 12255, 12258, 40571/30, 40571/19, 40567/20, 40468/17, 40567/1, 40547/5, 40643, 40660, 40634/1, 40636/1, położonych przy ul. Wiosennej, Zawadzkiej, Pszczelej, Słonecznikowej, Bursztynowej, Chmielnej, Tęczowej, Parkowej, Błękitnej, Słonecznej, Jesiennej, Działkowej, Granicznej w Łomży
środa, 15 wrz 2021 11:19

Zaproszenie do złożenia oferty na:

"Przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej (dawna III i IV klasa), punktów szczegółowej osnowy poziomej posiadających wysokości oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla terenu Miasta Łomża"
piątek, 9 lip 2021 14:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.
piątek, 18 cze 2021 14:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.
wtorek, 18 maj 2021 14:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Jaworowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Grabowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.
czwartek, 8 kwi 2021 13:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wielostanowiskowymi oraz boksami garażowymi, położonym w rejonie Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa.
sobota, 3 kwi 2021 09:23

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI POSIADANYCH ORZECZEŃ, KART PARKINGOWYCH oraz okresu na jaki wydano ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 roku zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), informujemy o ustawowym przedłużeniu ważności:
wtorek, 23 mar 2021 14:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”
piątek, 26 lut 2021 14:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażackiej) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego) w Łomży.
poniedziałek, 22 lut 2021 13:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101116B i 101201B i drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży
poniedziałek, 18 sty 2021 14:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Zakup i dostawa laptopów i komputerów do UM w Łomży” dla cz. II „Zakup laptopów oraz zestawu komputerowego dla PZON”

Lp. (Numer oferty) Wykonawca (nazwa i adres) Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium okres gwarancji Łączna punktacja 3. Centrum Informatyki „ZETO” S.A. 35-048 Białystok ul. Skorupska 9 60 20 80 4. LEMFAX PHU Joanna Godlewska ul. Pana Tadeusza 13, 18-400 Łomża 45,70 40 85,70
piątek, 8 sty 2021 14:00

OBWIESZCZENIE

Dotyczy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej w Łomży”.
wtorek, 2 cze 2020 13:16

Protokół nr 13/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie oraz zasad ich poboru – druk nr 307, 307 A. 3. Sprawy różne.
piątek, 3 sty 2020 10:15

Protokół nr 12/19 z dnia 20 listopada 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt – analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 302. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Zbigniew Prosiński zaproponował, aby Komisja zajęła się projektem budżetu miasta na 2020 rok na następnym posiedzeniu. Uzasadniając wyjaśnił, że projekt budżetu otrzymał dopiero wczoraj i nie zdążył się z nim zapoznać. Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt budżetu w wersji elektronicznej wysłany był do radnych w ubiegłym tygodniu. Komisja nie wniosła innych uwag i w wyniku głosowania 6 głosami za, przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących, przyjęła poprawkę do porządku obrad oraz następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 11/19 z dnia 24 października 2019 r. 2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 302. 3. Przygotowanie firm komunalnych do okresu zimowego 2019/2020 – druk nr 294. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia, obowiązujących w 2020 roku, stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – druk nr 293, 293 A. 5. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicach miasta, działania zapobiegawcze, podejmowane i planowane, ocena i prognozy skuteczności. 6. Sprawy różne.
piątek, 3 sty 2020 10:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej".
poniedziałek, 18 lis 2019 13:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B - ul. Wiejskiej w Łomży z niezbędną infrastrukturą techniczną.
czwartek, 7 lis 2019 13:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy prowadzonego postępowania administracyjne o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ul. Woziwodzkiej, ul. Plac Zielony i ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.
piątek, 25 paź 2019 12:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zgromadzenia materiałów dotyczących postępowania administracyjnego o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży”.
poniedziałek, 30 wrz 2019 13:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zgromadzenia materiałów dotyczących postępowania administracyjnego o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży".
poniedziałek, 30 wrz 2019 13:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego na rozbudowę drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.
poniedziałek, 15 lip 2019 14:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE Polska S.A. 120232 STRZELNICZA na działce nr 12399/1, położonej przy ul. Przykoszarowej 20 w Łomży.
poniedziałek, 21 sty 2019 13:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy umorzenia postępowania na rozbudowę drogi powiatowej nr 2598B Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w zakresie budowy ronda wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.
poniedziałek, 31 gru 2018 14:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany pozwolenia nr 253/16 z dnia 04.11.2016 r. na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW oraz kontenerowej stacji transformatorowej typu Mrw-BPP 20/1000-3 wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży.
wtorek, 18 gru 2018 12:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotycz wydanego pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW - etap II wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży.
wtorek, 18 gru 2018 12:25

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy Rozdziału 3 Ustawy - Prawo o zgromadzeniach.
czwartek, 4 lut 2016 11:50
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej