Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Konopko Joanna
2 Abramowska Anetta
3 Aldona Zientalska Administrator
4 Andrzej Zajkowski Naczelnik
5 Anna Rzędarska Naczelnik
6 Armista Anna Kierownik
7 Babiel Józef podinspektor
8 Bacławski Bogdan
9 Bagińska - Rogowska Bożena
10 Barwińska Wioletta Referent
11 Bączek Grzegorz
12 Bączek Marcin
13 Bąkowski Tomasz
14 Biała Anna Inspektor
15 Biedrzycka Justyna pedagog
16 Bigiej Anna Inspektor
17 Borawska Maria Inspektor
18 Boryszewski Dariusz Inspektor
19 Bożena Przybyłowska Naczelnik
20 Brzozowska Maria Referent
21 Buczkowski Adam psycholog
22 Budziszewski Adam Nadzór nad str. internetową
23 Bukowska Anna Inspektor
24 Chętnik Aneta Inspektor
25 Chojnowska Krystyna
26 Chojnowski Mirosław
27 Chojnowski Wojciech
28 Cwalina Waldemar
29 Cybula Zbigniew
30 Czech Łukasz Inspektor
31 Daniluk Grzegorz podinspektor
32 Dardziński Wojciech
33 Dąbkowski Paweł
34 Dmochowski Arkadiusz Inspektor MCZK
35 Dobrzycka Teresa Jolanta Inspektor
36 Dubowik Małgorzata Główny specjalista
37 Dziekoński Tadeusz dyżurny MCZK
38 Dzwonkowski Piotr dyżurny MCZK
39 Edyta Woźniak Inspektor
40 Gałązka Beata Inspektor
41 Gawroński Grzegorz
42 Gawrych Zbigniew
43 Gełgut Monika
44 Godlewski Paweł Inspektor
45 Gołaszewska Maria inspektor
46 Grabowska Joanna
47 Grażyna Klimek Inspektor
48 Grażyna Kowalewska Dyrektor
49 Grażyna Makuszewska Naczelnik
50 Grygo Ewa Kierownik
51 Grzymkowski Krzysztof Pomoc administracyna
52 Gwizdon Grzegorz
53 Jabłecki Adrian
54 Jabłonowska Mariola Inspektor
55 Jabłonowski Sławomir Inspektor
56 Jagielak - Dardzińska Beata
57 Jakubowski Wojciech informatyk
58 Jankiewicz Izabela Inspektor
59 Jarnicki Grzegorz
60 Jarząbek Małgorzata
61 Józef Subda
62 Kaczyńska Dorota
63 Karwowska Anna Inspektor
64 Karwowska Danuta kadry
65 Karwowski Andrzej Naczelnik
66 Kawalec Elżbieta pełnomocnik
67 Kodzis Piotr informatyk
68 Kondraciuk Andrzej
69 Konserwator strony Konserwator strony
70 Kossakowska Monika
71 Kossakowski Janusz Nauczyciel
72 Kozłowska Janina
73 Krajewski Tomasz
74 Krystowska Beata Inspektor
75 Krystyna Sobocińska Dyrektor
76 Krzewska Beata Inspektor
77 Krzysztof Domalewski Wicedyrektor
78 Księżyk - Chojnacka Anna Główny specjalista
79 Kuczewska Emilia pomoc administracyjna
80 Kułaga Małgorzata specjalista pracy socjalnej
81 Kuśnierkiewicz Paulina Podinspektor
82 Kwiatkowska Iwona
83 Laskowska Anna moderator
84 Lipiński Jerzy Naczelnik
85 Lipska Magdalena
86 Lutostańska Sylwia doradca zawodowy
87 Łepkowska - Gołaś Alicja
88 Łepkowska - Gołaś Alicja
89 Łukasz Morawski informatyk UM
90 Maciejewski Adam Kierownik COM
91 Macko Marta Audytor wewnetrzny
92 Majewski Bogdan Inspektor
93 Małachowska Tamara Przewodniczący
94 Małachowski Michał Naczelnik
95 Marek Maliszewski
96 Marta Zakrzewska konsultant ds. UE
97 Matkowski Waldemar Naczelnik
98 Matyjaszczyk Włodzimierz inspektor
99 Mężeńska Dorota
100 Mikołajewska Maria Dyrektor
101 Milczarski Marcin
102 Milewski Wojciech
103 Monika Tomaszewska Inspektor
104 Mrugacz Magdalena Inspektor
105 Mścichowska Katarzyna
106 Muczyńska Marta inspektor
107 Nowakowska Ewa Inspektor
108 Nowakowski Janusz
109 Osowiecki Marek
110 Pesta-Chojnowska Izabela podinspektor
111 Pietrzykowska Jolanta Dyrektor
112 Pijanowska Agnieszka
113 Piwowarski Paweł Zastępca Dyrektora
114 Pliszewska Joanna Inspektor
115 Pliszewski Bogdan naczelnik
116 Plona Jacek inspektor
117 Podobalska Paulina
118 Pylińska Jadwiga Grażyna Audytor Wewnętrzny
119 Rańczuch Zbigniew dyżurny MCZK
120 Rejmer Agnieszka
121 Romanowska Wiesława
122 Roszkowska Grażyna Naczelnik
123 Rzepnicka Marta Sekretarka
124 Sajkowicz Bożena pomoc administracyjna
125 Samluk Leszek nauczyciel
126 Sawicka Mariola konsultant ds. UE
127 Sawko Marcin inspektor
128 Sejmej Marek specjalista
129 Serafin Sławomir Inspektor
130 Skrodzka Magdalena
131 Skrodzki Janusz Inspektor
132 Sławomir Dębek nauczyciel
133 Stalewski Krzysztof Inspektor
134 Staniurski Tomasz podinspektor
135 Stankiewicz Elżbieta
136 Stefan Iwaniecki Komendant
137 Stpiczyńska Lucyna nauczyciel
138 Sulkowski Jarosław
139 Suprowicz Łukasz Kierownik
140 Szczyglewska Anna
141 Szenk Marek
142 Szymański Adam Podinspektor
143 Śleszyńska Dorota Kierownik
144 Śliwecki Dariusz Wychowawca
145 Turkowski Marcin inspektor
146 Wachowski Grzegorz
147 Waldemar Borusiewicz
148 Wanke Michał
149 Wierciszewska Marta
150 Wiesława Czartoryska
151 Wiktorzak Aneta Nauczyciel
152 Witkowski Henryk
153 Wojciechowski Łukasz
154 Wróblewski Krzysztof Kierownik Biura
155 Zabadała Stanisław Inspektor
156 Zaczek Monika
157 Zaleski Michał Inspektor BHP
158 Zalewski Artur dużurny MCZK
159 Zalewski Józef Dyrektor
160 Zawiśniewska Jadwiga Inspektor
161 Zuzga Anna instruktor d/s promocji
162 Żelachowska Anna Inspektor