Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Abramowska Anetta
2 Aldona Zientalska Administrator
3 Andrzej Zajkowski Naczelnik
4 Anna Rzędarska Naczelnik
5 Armista Anna Kierownik
6 Babiel Józef podinspektor
7 Bacławski Bogdan
8 Bagińska - Rogowska Bożena
9 Barwińska Wioletta Referent
10 Bączek Marcin
11 Bąkowski Tomasz
12 Biała Anna Inspektor
13 Biedrzycka Justyna pedagog
14 Bigiej Anna Inspektor
15 Borawska Maria Inspektor
16 Boryszewski Dariusz Inspektor
17 Bożena Przybyłowska Naczelnik
18 Brzozowska Maria Referent
19 Buczkowski Adam psycholog
20 Budziszewski Adam Nadzór nad str. internetową
21 Bukowska Anna Inspektor
22 Chętnik Aneta Inspektor
23 Chojnowska Krystyna
24 Chojnowski Mirosław
25 Chojnowski Wojciech
26 Cwalina Waldemar
27 Cybula Zbigniew
28 Czech Łukasz Inspektor
29 Daniluk Grzegorz podinspektor
30 Dardziński Wojciech
31 Dąbkowski Paweł
32 Dmochowski Arkadiusz Inspektor MCZK
33 Dobrzycka Teresa Jolanta Inspektor
34 Dubowik Małgorzata Główny specjalista
35 Dziekoński Tadeusz dyżurny MCZK
36 Dzwonkowski Piotr dyżurny MCZK
37 Edyta Woźniak Inspektor
38 Gawroński Grzegorz
39 Gawrych Zbigniew
40 Gełgut Monika
41 Godlewski Paweł Inspektor
42 Gołaszewska Maria inspektor
43 Grabowska Joanna
44 Grażyna Klimek Inspektor
45 Grażyna Kowalewska Dyrektor
46 Grażyna Makuszewska Naczelnik
47 Grygo Ewa Kierownik
48 Gwizdon Grzegorz
49 Jabłecki Adrian
50 Jabłonowska Mariola Inspektor
51 Jabłonowski Sławomir Inspektor
52 Jagielak - Dardzińska Beata
53 Jakubowski Wojciech informatyk
54 Jankiewicz Izabela Inspektor
55 Jarnicki Grzegorz
56 Jarząbek Małgorzata
57 Józef Subda
58 Kaczyńska Dorota
59 Karwowska Anna Inspektor
60 Karwowska Danuta kadry
61 Karwowski Andrzej Naczelnik
62 Kawalec Elżbieta pełnomocnik
63 Kodzis Piotr informatyk
64 Kondraciuk Andrzej
65 Konserwator strony Konserwator strony
66 Kossakowska Monika
67 Kossakowski Janusz Nauczyciel
68 Kozłowska Janina
69 Krajewski Tomasz
70 Krystowska Beata Inspektor
71 Krystyna Sobocińska Dyrektor
72 Krzewska Beata Inspektor
73 Krzysztof Domalewski Wicedyrektor
74 Kuczewska Emilia pomoc administracyjna
75 Kułaga Małgorzata specjalista pracy socjalnej
76 Kuśnierkiewicz Paulina Podinspektor
77 Kwiatkowska Iwona
78 Laskowska Anna moderator
79 Lipiński Jerzy Naczelnik
80 Lipska Magdalena
81 Lutostańska Sylwia doradca zawodowy
82 Łepkowska - Gołaś Alicja
83 Łepkowska - Gołaś Alicja
84 Łukasz Morawski informatyk UM
85 Maciejewski Adam Kierownik COM
86 Macko Marta Audytor wewnetrzny
87 Majewski Bogdan Inspektor
88 Małachowska Tamara Przewodniczący
89 Małachowski Michał Naczelnik
90 Marek Maliszewski
91 Marta Zakrzewska konsultant ds. UE
92 Matkowski Waldemar Naczelnik
93 Matyjaszczyk Włodzimierz inspektor
94 Mężeńska Dorota
95 Mikołajewska Maria Dyrektor
96 Milczarski Marcin
97 Milewski Wojciech
98 Monika Tomaszewska Inspektor
99 Mrugacz Magdalena Inspektor
100 Mścichowska Katarzyna
101 Muczyńska Marta inspektor
102 Nowakowska Ewa Inspektor
103 Nowakowski Janusz
104 Osowiecki Marek
105 Penza Joanna
106 Pesta-Chojnowska Izabela podinspektor
107 Pietrzykowska Jolanta Dyrektor
108 Pijanowska Agnieszka
109 Piwowarski Paweł Zastępca Dyrektora
110 Pliszewska Joanna Inspektor
111 Pliszewski Bogdan naczelnik
112 Plona Jacek inspektor
113 Podobalska Paulina
114 Pylińska Jadwiga Grażyna Audytor Wewnętrzny
115 Rańczuch Zbigniew dyżurny MCZK
116 Rejmer Agnieszka
117 Roszkowska Grażyna Naczelnik
118 Rzepnicka Marta Sekretarka
119 Sajkowicz Bożena pomoc administracyjna
120 Samluk Leszek nauczyciel
121 Sawicka Mariola konsultant ds. UE
122 Sawko Marcin inspektor
123 Sejmej Marek specjalista
124 Serafin Sławomir Inspektor
125 Skrodzka Magdalena
126 Skrodzki Janusz Inspektor
127 Sławomir Dębek nauczyciel
128 Sobocińska Anna Główny specjalista
129 Stalewski Krzysztof Inspektor
130 Staniurski Tomasz podinspektor
131 Stankiewicz Elżbieta
132 Stefan Iwaniecki Komendant
133 Stpiczyńska Lucyna nauczyciel
134 Sulkowski Jarosław
135 Szczyglewska Anna
136 Szenk Marek
137 Szymański Adam Podinspektor
138 Śleszyńska Dorota Kierownik
139 Śliwecki Dariusz Wychowawca
140 Turkowski Marcin inspektor
141 Wachowski Grzegorz
142 Waldemar Borusiewicz
143 Wanke Michał
144 Wierciszewska Marta
145 Wiesława Czartoryska
146 Wiktorzak Aneta Nauczyciel
147 Witkowski Henryk
148 Wojciechowski Łukasz
149 Wróblewski Krzysztof Kierownik Biura
150 Zabadała Stanisław Inspektor
151 Zaczek Monika
152 Zaleski Michał Inspektor BHP
153 Zalewski Artur dużurny MCZK
154 Zalewski Józef Dyrektor
155 Zawiśniewska Jadwiga Inspektor
156 Zuzga Anna instruktor d/s promocji
157 Żelachowska Anna Inspektor