Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska (pokój 103) telefon 215-67-92. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze - stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
2. Dokumentację geologiczną sporządzoną w czterech egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego.
Dokumentacja geologiczna powinna być zgodna z:
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ,
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych.

Opłaty:

nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej (za wyjątkiem tzw. innej).

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne wskazówki, uwagi:

Jeżeli dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa Urząd odmawia jej zatwierdzenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126).
2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.Nr 291, poz.1714).
3. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2011, Nr 282, poz.1656).

Opracował

Maria Borawska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Maria Borawska

Data sporządzenia

piątek, 11 mar 2016 09:29

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 mar 2004 09:34
  • Data dodania: piątek, 11 mar 2016 09:29
  • Data upublicznienia: czwartek, 11 mar 2004 09:34
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a): Karwowski Andrzej
  • Artykuł był czytany: 2504 razy
  • Ilość edycji: 3