Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska WGK (pokój 103) telefon: 215-67-94. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze, stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha,
2. Oświadczenie zainteresowanego o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku oraz oświadczenia w celu załatwienia sprawy można otrzymać w pokoju 103 (I piętro).

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie w wysokości 17 zł ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 217 § 3 kpa zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha odbiera się osobiście w Referacie Ochrony Środowiska UM (pokój 103).

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 64, poz. 592),
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017.935).

Data sporządzenia

czwartek, 11 mar 2004 10:45

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 mar 2004 10:50
  • Data dodania: czwartek, 11 mar 2004 10:45
  • Data upublicznienia: czwartek, 11 mar 2004 10:50
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a): Karwowski Andrzej
  • Artykuł był czytany: 3732 razy
  • Ilość edycji: 2