Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej (pokój 103) telefon 215-67-94. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze, stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest

Gdzie odebrać formularze:

Formularze do powyższych informacji można otrzymać w pokoju 103 (I piętro).

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie wymaga odpowiedzi

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne wskazówki, uwagi:

1. Informacje należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:
- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Prezydentowi Miasta,
- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
2. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Podstawa prawna:

1. art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r nr 8, poz. 31)

Data sporządzenia

czwartek, 11 mar 2004 13:07

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 mar 2004 14:01

Pliki do pobrania:

  • Data dodania: czwartek, 11 mar 2004 13:07
  • Data upublicznienia: czwartek, 11 mar 2004 14:01
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a): Karwowski Andrzej
  • Artykuł był czytany: 2561 razy
  • Ilość edycji: 6