Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - w trybie ustawy z 2005 roku

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Łomży
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
Stary Rynek 14 18-400 Łomża
pokój 209,212 telefon ( 086 ) 215-68-23, 215-68-26

Wymagane dokumenty

1. Oryginał aktualnego odpisu zwykłego z księgi wieczystej ( z ostatnich 3 miesięcy).
2. wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe w Łomży)
3. Oryginały odpisów ksiąg wieczystych w przypadku odrębnych własności lokali mieszkalnych, z którymi wiąże się udział w prawie użytkowania wieczystego do gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszczący dane lokale.
4. Dokument potwierdzający następstwo prawne, jeżeli o przekształcenie ubiega się osoba będąca następcą prawnym poprzedniego użytkownika wieczystego

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, p.209,212 ze strony BIP (zamieszczony poniżej)

Opłaty:

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
Opłata za przekształcenie jest ustalana indywidualnie dla każdej przekształcanej nieruchomości po przeprowadzeniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

zgodnie z kpa, 30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Wojewoda Podlaski (w przypaku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa)

Inne wskazówki, uwagi:

W niniejszym postępowaniu wnioskodawca obowiązany jest do uregulowania stanu prawnego obejmującego sprawy spadkowe w wpisy wieczystoksięgowe, w przeciwnym wypadku wydanie stosownej decyzji staje się niemożliwe.
Informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami:
1. w sprawach nieruchomości Miasta Łomży - pok. nr 211 , tel. 215-68-24, p.209 tel. 215-68-23, pok. 212, tel. 215-68-26
2. w sprawach nieruchomości Skarbu Państwa - pok. nr 212 , tel. 2156826

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 83, ze zmianami

UCHWAŁA NR 33/VII/15 z dnia: 25 marca 2015 r. Rady Miejskiej Łomży
w sprawie: w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża w prawo własności nieruchomości

Opracował

Małgorzata Chludzińska, Anna Mazur

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Anna Mazur, Małgorzata Chludzińska

Zatwierdził

Sławomir Jabłonowski

Data sporządzenia

czwartek, 16 kwi 2015 14:09

Data zatwierdzenia

czwartek, 20 paź 2005 14:49
  • Data dodania: czwartek, 16 kwi 2015 14:09
  • Data upublicznienia: czwartek, 20 paź 2005 14:49
  • Opublikował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Zaakceptował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Artykuł był czytany: 5439 razy
  • Ilość edycji: 4