Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Łomży
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
Stary Rynek 14
18-400 Łomża
pokój 210, telefon ( 086 ) 215-68-20

Wymagane dokumenty

1. Wniosek osoby lub osób ( jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością ) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości.
3. Wypis z rejestru nieruchomości.
4. Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
5. Opinię w formie postanowienia o zgodność podziału nieruchomości z planem miejscowym.

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców ( parter RATUSZ )
Urząd Miejski w Łomży
Stary Rynek 14
18-400 Łomża

Opłaty:

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia

Inne wskazówki, uwagi:

brak

Podstawa prawna:

1. Art. 92 do art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami/.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości/ Dz. U. z 2004 roku, Nr 268, poz. 2663 z późniejszymi zmianami /.

Opracował

Krzysztof Jarzyło

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Damian Małż

Zatwierdził

Sławomir Jabłonowski

Data sporządzenia

poniedziałek, 2 mar 2015 10:13

Data zatwierdzenia

piątek, 8 gru 2006 10:23
  • Data dodania: poniedziałek, 2 mar 2015 10:13
  • Data upublicznienia: piątek, 8 gru 2006 10:23
  • Opublikował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Zaakceptował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Artykuł był czytany: 9507 razy
  • Ilość edycji: 1