Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANYCH MIASTA ŁOMŻY LUB SKARBU PAŃSTWA

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży,
18-400 Łomża, Stary Rynek 14 , pok. nr 211
tel. ( 086 ) 215-68-24.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.
2. Mapa geodezyjna z zaznaczeniem wnioskowanej nieruchomości.

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców
Urząd Miejski w Łomży
Stary Rynek 14

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Około 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielania jest w terminie 30 dni.
Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych.
Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się

Inne wskazówki, uwagi:

Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości.
Zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Prezydent Miasta w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej. Następnie dokonywana jest wycena nieruchomości i podawany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
Następnie zawierana jest umowa notarialna.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna : ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami

Opracował

Paulina Gałązka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Tomasz Brokowski, Małgorzata Chludzińska

Zatwierdził

Sławomir Jabłonowski

Data sporządzenia

niedziela, 14 sty 2018 10:35

Data zatwierdzenia

piątek, 8 gru 2006 10:45
  • Data dodania: niedziela, 14 sty 2018 10:35
  • Data upublicznienia: piątek, 8 gru 2006 10:45
  • Opublikował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Zaakceptował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Artykuł był czytany: 2259 razy