Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wydzierżawienie lub najem nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Łomży
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
18-400 Łomża, Stary Rynek 14
pokój 211, tel ( 086 ) 215-68-26

Wymagane dokumenty

1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę, określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy lub bnajmu jak również jego przeznaczenie.
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy lub najmu, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

Gdzie odebrać formularze:

Własnoręczne wnioski należy składać do :
Centrum Obsługi Mieszkańców ( parter Ratusza )
Urząd Miejski w Łomży ( Ratusz )
Stary Rynek 14
18-400 Łomża, p.211

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi około 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy lub najmu.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyn zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

brak

Podstawa prawna:

1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 /.
2. Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994 /.
3. Uchwała nr 336/LIII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2005 roku, w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Opracował

Sławomir Jabłonowski

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Renata Niklewicz, Małgorzata Chludzińska

Zatwierdził

Sławomir Jabłonowski

Data sporządzenia

poniedziałek, 18 cze 2018 10:48

Data zatwierdzenia

piątek, 8 gru 2006 10:56
  • Data dodania: poniedziałek, 18 cze 2018 10:48
  • Data upublicznienia: piątek, 8 gru 2006 10:56
  • Opublikował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Zaakceptował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Artykuł był czytany: 3148 razy