Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży
Ul. Wojska Polskiego 25
18-400 Łomża

Wymagane dokumenty

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby powyżej 16 roku życia wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku
3. Uwierzytelnione kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (oryginały dokumentacji do wglądu)
4. Aktualne wyniki badań potwierdzające zaistniałe schorzenia
5. Kserokopię ostatniego orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
6. Kserokopie wszystkich posiadanych orzeczeń komisji ZUS lub KRUS


Opłaty:

Postępowanie nieodpłatne

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających badań specjalistycznych lub konsultacji specjalistycznych - nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał, tj. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży.

Inne wskazówki, uwagi:

Z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności może wystąpić osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel prawny

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110)

Opracował

Tamara Małachowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Gałązka, Małgorzata Dubowik

Zatwierdził

Tamara Małachowska

Data sporządzenia

wtorek, 22 kwi 2008 12:16

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 kwi 2008 12:22
  • Data dodania: wtorek, 22 kwi 2008 12:16
  • Data upublicznienia: wtorek, 22 kwi 2008 12:22
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 15644 razy
  • Ilość edycji: 6
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej