Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Łomży Biuro ds. Budownictwa, pok. 310, 334, tel. 215-68-14 do 17.

Wymagane dokumenty

- wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
- zgoda właściciela obiektu,
- szkic usytuowania obiektu budowlanego,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
- w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, 334, tel. 215-68-14 do 17, lub na na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży – www.lomza.pl.

Opłaty:

- opłata za wydaną decyzję wynosi 36 zł,
- od opłaty zwolnione są sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, Prezydent Miasta Łomża decyzję wydaje:
- niezwłocznie, jeżeli może być załatwiona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania,
- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji o sprzeciwie służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne wskazówki, uwagi:

- po uprawomocnieniu się pozwolenia na rozbiórkę, inwestor zobowiązany jest zawiadomić o zamierzonym rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży,
- prawomocne pozwolenie na rozbiórkę oraz otrzymanie dziennika budowy upoważnia inwestora do rozpoczęcia robót rozbiórkowych,
- decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa jeżeli rozbiórka nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczną lub rozbiórka została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

Opracował

Anna Żelachowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Anna Żelachowska

Data sporządzenia

poniedziałek, 26 paź 2015 12:11

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2008 14:12
  • Data dodania: poniedziałek, 26 paź 2015 12:11
  • Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2008 14:12
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2756 razy
  • Ilość edycji: 5