Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nabycie na własność komunalnego lokalu mieszkalnego, przez dotychczasowego najemcę wraz z udziałem w prawie własności gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14
18-400 Łomża Wydział Gospodarowania
Nieruchomościami. p.209

Wymagane dokumenty

Umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony - kopia, poświadczona urzędowo za zgodność z oryginałem

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców - ratusz (parter), Wydział Gospodarowania Nieruchomościami - ratusz p.209

Opłaty:

Wnioskodawca ponosi koszt:
1.sporządzenia operatu szacunkowego wyceny lokalu
2.sporządzenia aktu notarialnego
3.zakupu prawa własności lokalu

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Około 3-6 miesięcy. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilno-prawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie sprawy.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje - obowiązuje tryb ustawowy

Inne wskazówki, uwagi:

druk wniosku można pobrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami - p.209, Centrum Obsługi Mieszkańców lub ze strony BIP (poniżej zamieszczono załącznik)

Podstawa prawna:

Art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
Uchwała Nr 464/L/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu

Opracował

Ewa Cwalina

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Ewa Cwalina

Zatwierdził

Paulina Gałązka

Data sporządzenia

piątek, 18 mar 2022 08:52

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 wrz 2012 10:52
  • Data dodania: piątek, 18 mar 2022 08:52
  • Data upublicznienia: czwartek, 13 wrz 2012 10:52
  • Opublikował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Zaakceptował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Artykuł był czytany: 2812 razy
  • Ilość edycji: 1