Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Karta wędkarska

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska (pokój 103) telefon 215-67-94. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze - stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty

1. wniosek o wydanie karty wędkarskiej,
2. zaświadczenie o zdanym egzaminie z zakresu ochrony i połowu ryb z Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Mazowiecki Rejon Ostrołęcki Oddział w Łomży, Łomża Aleja Legionów 43A (Koło PZW nr 80),
3. aktualne zdjęcie o wymiarach 20 x 30 mm szt. 1,
4. do wglądu dowód osobisty.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o wydanie karty wędkarskiej, opracowany w celu ułatwienia załatwienia sprawy można otrzymać w pokoju 103 (I piętro) oraz stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Opłaty:

Opłata za wydanie karty wędkarskiej wynosi 10,- zł
Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 14 na konto Urzędu nr: 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne wskazówki, uwagi:

Kartę wędkarską odbiera się osobiście w Referacie Ochrony Środowiska (pokój 103)

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz.U. 01.115.1229),
2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.01.138.1559),
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz.1257).

Data sporządzenia

środa, 19 mar 2003 14:58

Data zatwierdzenia

środa, 19 mar 2003 00:00

Pliki do pobrania:

  • Data dodania: środa, 19 mar 2003 14:58
  • Data upublicznienia: środa, 19 mar 2003 00:00
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a):
  • Artykuł był czytany: 8243 razy
  • Ilość edycji: 8