Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter, tel.86-215-67-46, 86-215-67-45

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,

2.pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika),

3.dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych
w kwocie 31 zł,

4.dowód dokonania opłaty w kwocie 17 zł (w przypadku
działania przez pełnomocnika),

5.do wglądu: dokument potwierdzający tożsamość.

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter Urzędu Miejskiego w Łomży

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych wynosi 31 zł, płatna na konto 25 1560 0013 2294 6771 7000 0066.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży.

Inne wskazówki, uwagi:

Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2022.671 t.j.)
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi Dz.U. z 2016 r. poz. 319 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 t.j.).

Data sporządzenia

poniedziałek, 3 sie 2015 10:10

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 3 sie 2015 10:25
  • Data dodania: poniedziałek, 3 sie 2015 10:10
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2015 10:25
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 2115 razy
  • Ilość edycji: 8