Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Karta łowiectwa podwodnego

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska WGK (pokój 103) telefon 215-67-94. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze - stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty

1. wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego,
2. zaświadczenie o zdanym egzaminie z zakresu ochrony i połowu ryb wydane przez uprawnioną organizację społeczną w myśl § 4.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.01.138.1559),
3. aktualne zdjęcie o wymiarach 20 x 30 mm szt. 1,
4. do wglądu dowód osobisty.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o wydanie karty łowiectwa podwodnego, opracowany w celu ułatwienia załatwienia sprawy można otrzymać w pokoju 103 (I piętro).

Opłaty:

Opłata za wydanie karty łowiectwa podwodnego wynosi 10,- zł. Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 14. Lub na konto Urzędu Miejskiego: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne wskazówki, uwagi:

Kartę łowiectwa podwodnego odbiera się osobiście w Referacie Ochrony Środowiska (pokój 103)

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz.U. 01.115.1229),
2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.01.138.1559),
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz.1257).

Data sporządzenia

czwartek, 20 mar 2003 12:13

Data zatwierdzenia

czwartek, 20 mar 2003 00:00
  • Data dodania: czwartek, 20 mar 2003 12:13
  • Data upublicznienia: czwartek, 20 mar 2003 00:00
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a):
  • Artykuł był czytany: 2637 razy
  • Ilość edycji: 4