Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OPŁATA TARGOWA

Inne wskazówki, uwagi:

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, za które uważa się wszelkie miejsca, na których prowadzi się handel. Opłata targowa stanowi rodzaj podatku od handlu prowadzonego na targowiskach, Stanowi ona zobowiązanie do uiszczenia na rzecz gminy określonego świadczenia pieniężnego. Inkasentami opłat targowych są Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z.b. w Łomży na targowiskach zorganizowanych i Straż Miejska Łomży w pozostałych miejscach.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z póź. zm. /,
2.Uchwała nr 92/IX/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/XIX/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia opłat targowych oraz poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3016).

Opracował

Anna Karwowska

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

poniedziałek, 18 sty 2021 12:22

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Data dodania: poniedziałek, 18 sty 2021 12:22
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1695 razy