Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE FAKT ALBO STAN PRAWNY WYNIKAJĄCY Z PROWADZONEJ EWIDENCJI I REJESTRÓW PODATKOWYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków - pokój Nr 11 i 12 tel. 215-67-78, 215-68-45, 215-67-80, 215-67-79, tel. 215-67-82 ; GODZINY PRACY ODDZIAŁU PODATKÓW: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30, punkt bankowy w Urzędzie czynny od 7.30 do 15.15.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza - 21 zł,
- od zaświadczeń o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych - 17 zł,
- od zaświadczeń o dokonaniu wpłat - 17 zł.
płatne w punkcie bankowym w Łomży z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łomży lub na konto Getin Noble Bank S.A nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz.U z 2023 poz. 2383 ).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dl organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U nr 208, poz. 1375 )
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 /
4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe / t.j. z 2020 r., poz. 730 /.

Opracował

Anna Karwowska

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

środa, 10 sty 2024 12:24

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Data dodania: środa, 10 sty 2024 12:24
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1746 razy
  • Ilość edycji: 1