Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wydawanie zaświadczeń o objęciu działki planem urządzenia lasu

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska WGK, pokój 103, I piętro , telefon 215-67-94. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze -Biuro podawcze.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z podaniem numeru geodezyjnego działki

Gdzie odebrać formularze:

Referat Ochrony Środowiska WGK, pokój 103, I piętro ,
w załączniku do informacji

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2018 r poz. 1044, ze zm.)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz.U. z 2015 r poz. 2100 z późn. zmianami),
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz.1257).

Opracował

Maria Borawska

Data sporządzenia

czwartek, 20 lip 2017 10:26

Data zatwierdzenia

czwartek, 20 lip 2017 11:13

Pliki do pobrania:

  • Data dodania: czwartek, 20 lip 2017 10:26
  • Data upublicznienia: czwartek, 20 lip 2017 11:13
  • Opublikował(a): Borawska Maria
  • Zaakceptował(a): Borawska Maria
  • Artykuł był czytany: 1727 razy
  • Ilość edycji: 2