Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Przedsiębiorców pokój nr 4 tel. 86-215-67-49, 86-215-67-50

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek CEiDG-1
2. Dokument tożsamości do wglądu

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku można odebrać w Centrum Obsługi
Przedsiębiorców pokój nr 4 oraz na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie

Inne wskazówki, uwagi:

Od 2011 r. działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Aby zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

- zalogować się do biznes.gov.pl, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
- zalogować się do biznes.gov.pl, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
- bez logowania się do biznes.gov.pl, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do gminy,
- pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
- przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.
Składając wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku ZUS ZWUA o wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2140)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne  ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 648

Opracował

Anna Karmiłowicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Puchała

Zatwierdził

Małgorzata Puchała

Data sporządzenia

czwartek, 16 sie 2018 09:28

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 13 lis 2017 09:34
  • Data dodania: czwartek, 16 sie 2018 09:28
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lis 2017 09:34
  • Opublikował(a): Sajkowicz Bożena
  • Zaakceptował(a): Sajkowicz Bożena
  • Artykuł był czytany: 966 razy
  • Ilość edycji: 4