Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacje o podmiotach gospodarczych

Miejsce załatwienia sprawy

Od 1 lipca 2011 r. działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
- zalogować się do biznes.gov.pl, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny  lub profil zaufany,
- bez logowania się do biznes.gov.pl, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
- pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
- przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Inne wskazówki, uwagi:

Informacje zawarte w CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych udostępnianych na stronie internetowej CEIDG
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlega wpisowi do CEIDG, prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Każdy przedsiębiorca taki wpis posiada, ale nie każdy wie, co jest dokumentem potwierdzającym ten status.
Dokumentem potwierdzającym działalność gospodarczą jest wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji gospodarczej.
Skąd je wziąć?
Taki dokument możemy zdobyć samodzielnie, odnajdując własny wpis w wyszukiwarce na stronie (www.biznes.gov.pl) następnie pobierając plik PDF lub drukując szczegóły wpisu.
WYSZUKIWARKA CEIDG → ZNAJDŹ PRZEDSIĘBIORCĘ → NIP → SZUKAJ → SZCZEGÓŁY → DRUKUJ.

W razie trudności z wyszukaniem danego przedsiębiorcy prosimy o kontakt telefoniczny:
86-215-67-49, 86-215-67-50

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2140)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne  ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 648

Opracował

Monika Górska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Puchała

Data sporządzenia

poniedziałek, 13 sie 2018 09:36

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 13 lis 2017 09:37
  • Data dodania: poniedziałek, 13 sie 2018 09:36
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lis 2017 09:37
  • Opublikował(a): Sajkowicz Bożena
  • Zaakceptował(a): Sajkowicz Bożena
  • Artykuł był czytany: 1070 razy
  • Ilość edycji: 2