Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana wpisu

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Przedsiębiorców
pokój nr 4, telefon: 86-215-67-49, 86-215-67-50

Wymagane dokumenty

1.Wniosek CEiDG-1

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych

2. Dokument tożsamości do wglądu

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku dostępny jest w Centrum Obsługi Przedsiębiorców pokój nr 4 oraz na stronie internetowej www.biznes.gov.pl

Opłaty:

Wniodek o wpis do CEIDG jest  zwolniony z opłat.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i dokonanie żądania zapłaty jest całkowicie dobrowolne.
OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- 17 zł 
Wpłat dokonywać należy w kasie znajdującej się w urzędzie.
UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2021 r., poz. 72)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie

Inne wskazówki, uwagi:

Od 1 lipca 2011 r. działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Aby zarejestrować działalność gospodarczą (zmienić dane we wpisie, zawiesić / wznowić / zaprzestać wykonywania działalności) jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
- osobiście (z ważnym dokumentem tożsamości) lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem, przykładowe pełnomocnictwo patrz - formularze do druku) w Urzędzie Miejskim w Łomży,Centrum Obsługi Przedsiębiorców , ul. Stary Rynek 14 - pok. nr 4
-listownie - w tym przypadku  istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do Wniosku) podpisu,
-elektronicznie - za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie biznes.gov.pl.
-telefonicznie - pod nr tel. 801-055-088 konsultant wypełnia wniosek,po zakończeniu rozmowy wnioskodawca otrzymuje SMS z nr identyfikacyjnym.Ze wskazanym numerem oraz dokumentem tożsamości udaje się w ciągu 7 dni do Urzędu celem dokonania dalszych formalności.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Informujemy, że od 20 maja 2017 r. w systemie CEIDG dostępna jest możliwość złożenia wniosku CEIDG-1 wraz z dokumentami ubezpieczeniowymi do ZUS. /ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA/.
Można jednocześnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmienić dane albo wyrejestrować się z ubezpieczeń w ZUS. Można też zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego albo wyrejestrować ich z tego ubezpieczenia.
Jeżeli wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będzie chciał dokonać takiego zgłoszenia do ZUS jest zobowiązany zgłosić się w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń.
W przypadku gdy przedsiębiorca deklaruje podjęcie czynności w zakresie podatku VAT (podatku od towarów i usług) zobowiązany jest do dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.   
     
Informację o wpisie można potwierdzić wydrukiem komputerowym ze strony internetowej CEIDG (na www.ceidg.gov.pl w Bazie przedsiębiorców można odszukać wpis według różnych kryteriów wyszukiwania np. podając NIP, REGON lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, następnie otworzyć odpowiedni wpis i wybrać opcję Drukuj/Pobierz PDF.

Więcej informacji na stronie CEIDG.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2140)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne  ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 648

Opracował

Anna Karmiłowicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Puchała

Data sporządzenia

poniedziałek, 13 sie 2018 09:38

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 13 lis 2017 09:41
  • Data dodania: poniedziałek, 13 sie 2018 09:38
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lis 2017 09:41
  • Opublikował(a): Sajkowicz Bożena
  • Zaakceptował(a): Sajkowicz Bożena
  • Artykuł był czytany: 1994 razy
  • Ilość edycji: 6