Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Decyzja o wymeldowaniu lub uchyleniu czynności zameldowania

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter, tel. 86-215-67-40, 86-215-67-42, 86-215-67-43,

Wymagane dokumenty

1. Podanie o wymeldowanie lub uchylenie czynności zameldowania
2.Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu / tj. akt notarialny,
wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, umowa
cywilnoprawna / w oryginale do wglądu /.
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa od decyzji 10 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 do 2 miesięcy, sprawy szczególnie skomplikowane powyżej 2 miesięcy
( gdy trzeba wyznaczyć kuratora dla osoby nieobecnej).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży.

Inne wskazówki, uwagi:

Podanie powinno zawierać informacje o tym:
kogo wymeldować,
z jakiego adresu,
od kiedy nie zamieszkuje (uzasadnienie przyczyn żądania wymeldowania),
aktualny adres pobytu osoby, która ma być wymeldowana
(jeśli jest znany).


Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz.U.2022.1191 t.j.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego - Dz.U.2017.2411.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2021.1923 t.j.

Data sporządzenia

piątek, 6 lip 2018 10:17

Data zatwierdzenia

piątek, 6 lip 2018 10:24
  • Data dodania: piątek, 6 lip 2018 10:17
  • Data upublicznienia: piątek, 6 lip 2018 10:24
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 1159 razy
  • Ilość edycji: 4