Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter, tel . 86-215-67-40, 86-215-67-42, 86-215-67-43,

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Wypełniony wniosek lub podanie.
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter Urzędu Miejskiego w Łomży.

Opłaty:

1.Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł.
2.Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Zwolnienia od wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenia ustalone ustawowo. Nr konta do wpłat opłaty skarbowej : 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.
3.Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy- 17 zł, na nr konta jak wyżej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Zażalenie
wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Łomży w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia .

Inne wskazówki, uwagi:

1.Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały – organ dokonujący zameldowania na pobyt stały, po dokonaniu tej czynności, wydaje osobie, z urzędu. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. Zaświadczenie to nie podlega opłacie skarbowej, natomiast każde kolejne wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały o tożsamej treści (bez zmiany adresu miejsca zameldowania) podlega opłacie jako wydane na wniosek.

2.Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednakże nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jako wydawane na wniosek podlega zawsze opłacie skarbowej.

3.Zaświadczenie o wymeldowaniu - jako wydawane na wniosek podlega opłacie skarbowej.

4.Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu po okazaniu tytułu prawnego może otrzymać właściciel lokalu lub administrator budynku, podlega ono opłacie skarbowej.


Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Dz.U.2022.1191 t.j.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.2021.1923 t.j

Data sporządzenia

piątek, 6 lip 2018 10:25

Data zatwierdzenia

piątek, 6 lip 2018 10:32
  • Data dodania: piątek, 6 lip 2018 10:25
  • Data upublicznienia: piątek, 6 lip 2018 10:32
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 1471 razy
  • Ilość edycji: 5