Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Udzielanie informacji mediom

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 121, 122; tel. 086 215 67 24;

Wymagane dokumenty

Zapytanie ustne lub pisemne na e-mail: media@um.lomza.pl;

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

-bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni;

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udzielenia informacji oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

-Informacje dziennikarzom udzielane są również podczas konferencji prasowych Prezydenta Miasta i jego Zastępców, na które zaprasza media Kancelaria Prezydenta Miasta;
- Kacelaria Prezydenta Miasta organizuje wywiady z Prezydentem Miasta i jego Zastępcami w siedzibach redakcji jak również na terenie Urzędu Miejskiego;
- Kancelaria Prezydenta Miasta publikuje komunikaty i informacje o aktualnych sprawach miasta na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży oraz rozsyła je redakcjom drogą mailową.

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
-Ustawa Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku (Dz. U. 1984 Nr 5 poz. 24 z późn. zm.)

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Kierownik KPM Grzegorz Daniluk

Zatwierdził

Kierownik KPM Grzegorz Daniluk

Data sporządzenia

środa, 4 lis 2020 12:48

Data zatwierdzenia

środa, 4 lis 2020 12:52
  • Data dodania: środa, 4 lis 2020 12:48
  • Data upublicznienia: środa, 4 lis 2020 12:52
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 403 razy