Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14, nr pokoju 210, nr telefonu ( 086 ) 215-68-20.
Godziny urzędowania : poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wymagane dokumenty

1. wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej z załącznikami:
- tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem ( kopia aktu not. odpis z księgi wieczystej lub inny dokument)
- w przypadku gdy inwestorem jest osoba nie będąca właścicielem nieruchomości, dodatkowo oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele
budowlane,
- w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem mapowym
- mapa z projektem zagospodarowania działki z bilansem terenu

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, pokój nr 210

Opłaty:

-bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

- do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Opracował

Krzysztof Jarzyło

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krzysztof Jarzyło

Zatwierdził

Sławomir Jabłonowski

Data sporządzenia

poniedziałek, 8 lut 2021 11:25

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 8 lut 2021 11:45

Pliki do pobrania:

  • Data dodania: poniedziałek, 8 lut 2021 11:25
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 8 lut 2021 11:45
  • Opublikował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Zaakceptował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Artykuł był czytany: 587 razy