Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OPŁATA SKARBOWA - OGÓLNE INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

Miejsce załatwienia sprawy

Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Łomży, w której załatwiana jest sprawa podlegająca opłacie skarbowej (w zależności od rodzaju sprawy)

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

2. Momentem powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej jest:
- chwila dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii.

3. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

4. Składający wniosek lub pełnomocnik lub dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

5. Dowód może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

6. Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej wskazuje przedmiot i stawki należnej opłaty skarbowej oraz zwolnienia od tej opłaty.
Każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej dokonująca zgłoszenia lub w związku ze złożonym wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub o wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji) zobowiązana jest do dokonania zapłaty opłaty skarbowej w kwocie zgodnej z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty:

Uiszczanie opłaty skarbowej
1. Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007
W rozliczeniach transgranicznych (dotyczy wpłat tytułem opłaty skarbowej dokonywanych za granicą) należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN dotyczący rachunku opłaty skarbowej: PL66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.
Kod BIC VeloBank SA: GBGCPLPK

2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe: gotówką bez prowizji w punkcie bankowym BS w Łomży; Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14 pokoj nr 6.

3. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach VeloBank S.A.:
• ul. Wojska Polskiego 95, 18-400 Łomża
• ul. Piekna 1, 18-400 Łomża

Podstawa prawna:

1. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
3. Uchwała nr 402/15 Rady Miejskie w Łomży z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasenta oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Data sporządzenia

środa, 10 sty 2024 12:52

Data zatwierdzenia

środa, 26 kwi 2023 13:37
  • Data dodania: środa, 10 sty 2024 12:52
  • Data upublicznienia: środa, 26 kwi 2023 13:37
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1638 razy