Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.27.2016

Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego ciśnienia nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi w rejonie ulic Stefana Batorego i Kazimierza Wielkiego w Łomży na terenie działek nr 12663, 12611, 12619, 12603, 12606 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
wtorek, 25 paź 2016 11:16

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.25.2016

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Szosa Zambrowska - działka nr 12581, 11317/2, 11317/3 ul. Rycerska - działka nr 12056/12, ul. Księżnej Anny - działka nr 12570, droga wewnętrzna między ulicami Szosa Zambrowska i Księżnej Anny - działki nr 12714, 12672 i 12681 w Łomży. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
środa, 12 paź 2016 14:48

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.19.2016

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-04kV wraz ze złączem kablowym nN-0,4kV ze stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV w rejonie ulic Kolibrowej i Pawiej w Łomży na części działek nr 40648, 40390, 40329/4, 40407 i 40406, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
poniedziałek, 25 lip 2016 08:31

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.18.2016

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Al.Piłsudskiego w Łomży na działkach nr 23164 i 23127/6. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży Spółka z o.o.
czwartek, 14 lip 2016 12:12

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.17.2016

Zgłoszenie budowy wysokoparamertowej, osiedlowej, preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2A, 2B, 2C, 2D w Łomży na działkach nr 12229/44, 12229/45, 12229/46, 12229/47, 12229/55, 12229/56. Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Spółka z o.o., ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża.
czwartek, 7 lip 2016 14:01

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.16.2016

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Wąskiej w Łomży na działce nr 11929/5. Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomzy, Spółka z o.o., ul. Zjazd 23, 18-400 Łomza.
środa, 6 lip 2016 14:50

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.15.2016

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Łomży na działkach nr 40583/13, 40584/12 i 40608/2. Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, Spółka z o.o., ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża.
środa, 6 lip 2016 14:44

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.14.2016

Zgłoszenie budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego w Łomży na działce nr 22431/29. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomzy Spółka z o.o., ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża.
środa, 6 lip 2016 14:38

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.13.2016

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Magazynowej w Łomży na działkach nr 40086/2, 40086/1, 40075. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, Spółka z o.o., ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża.
środa, 6 lip 2016 14:32

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.12.2016

Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci wodociągowej w ulicy Zjazd w Łomży na działkach nr 50361/6, 50361/18, 50361/19, 50361/21, 50361/17, 50361/15, 50355, 50359, 50360. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomzy, Spółka z o.o. ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża.
środa, 6 lip 2016 14:26

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.11.2016

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Witolda Pileckiego i ul. Spokojnej w Łomży na działkach nr 23224/1, 22893/24, 23213/3, 23214/3, 23215/3, 23675/3, 23217/3, 23218/1, 23219/1, 23209/4, 23209/8, 23166/1, 23166/2, 22554/9. Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży Spółka z o.o., ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża
środa, 6 lip 2016 13:55

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.10.2016

Zgłoszenie wysokoparametrowej, osiedlowej, preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku przemysłowego oraz budynku handlowego przy ul. Akademickiej w Łomży. Inwestycja realizowana na działkach nr 23471, 23474/9, 23475/11, 23895. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, Sp. z o.o.
poniedziałek, 27 cze 2016 11:47

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.9.2016

Zgłoszenie przebudowy wysokoparametrowej , osiedlowej, preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku wielorodzinnego mieszkalno - usługowego przy ul. M.C.Skłodowskiej 2 w Łomży, na działkach nr 22790/26, 22805, 22807/1, 22807/6. Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, Spółka z o.o.
czwartek, 16 cze 2016 12:39

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2016

Zgłoszenie budowy preizolowanego przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego Dn 25/110 mm do budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Senatorskiej 12A w Łomży na terenie działek nr 10547, 10561. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Spółka z o.o., ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża
środa, 8 cze 2016 14:01

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2016

Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci wodociągowej w ulicy Zawady Przedmieście w Łomży na działkach nr 40644, 40542/1, 40543/1, 40549/1. Inwestor - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o., ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża.
środa, 23 mar 2016 14:48

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.4.2016

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z budową odcinków kanalizacji sanitarnej na ul. Wiosennej w Łomży na dz. 40551/8, 40581/1, 40581/2, 40629/4, 40551/31, 40551/29, 40551/27, 40551/19, 40626, 40551/35, 40554/2, 40553/2, 40552/2, 40644, 40558/1, 40583/13, 40572/3, 40572/2, 40571/16, 12258, 12257 i 12253. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o., ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża.
czwartek, 17 mar 2016 11:45

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.3.2016

Budowa osiedlowej rozdzielczej preizolowanej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej Dn 65/160 mm wraz z dwoma przyłączami do budynku przy ul. Krzywe Koło 9 i budynku przy ul. Stary Rynek 8 w Łomzy, inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża
środa, 2 mar 2016 10:39

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2016

Budowa linii kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku magazynowego oraz szafy SO oświetlenia ulicznego w m.Łomża, ul. Poligonowa na dz. nr 40075. Inwestor - PGE Dystrybucja S.A., ul.Garbarska 21A 20-340 Lublin
środa, 3 lut 2016 14:02