Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

PETYCJE


Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1123).
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje § 57 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży ustalony Zarządzeniem Nr 200/15 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 15.07.2015 r. (ze zm.: Zarządzenie Nr 310/15 z dnia 2 listopada 2015r., Zarządzenie Nr 36/16 z dnia 2 lutego 2016r. oraz Zarządzenie Nr 98/17 z dnia 23 marca 2017r.)
wtorek, 1 sie 2017 10:26