Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 - 2025

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/558361

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 31 gru 2021 10:53
 • Data opublikowania: piątek, 31 gru 2021 10:57
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 2001 razy

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOMŻA

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/552836 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 15 gru 2021 10:52
 • Data opublikowania: środa, 15 gru 2021 10:59
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 2226 razy

Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.
Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/550126

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 gru 2021 14:00
 • Data opublikowania: czwartek, 9 gru 2021 14:07
 • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Artykuł był czytany: 2564 razy

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2022"

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/549610

 • Data powstania: Data powstania: środa, 8 gru 2021 15:40
 • Data opublikowania: środa, 8 gru 2021 15:44
 • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Artykuł był czytany: 2410 razy

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja z dnia 03.12.2021 r.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 3 gru 2021 10:10
 • Data opublikowania: piątek, 3 gru 2021 10:13
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 3376 razy