Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 oraz pomieszczeń użytkowanych przez Urząd w innych budynkach

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/538292

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 18 lis 2021 12:51
 • Data opublikowania: czwartek, 18 lis 2021 12:56
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 260 razy

Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/497247

 • Data powstania: Data powstania: środa, 18 sie 2021 11:20
 • Data opublikowania: środa, 18 sie 2021 11:25
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 1941 razy

Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 25.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490382

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 lip 2021 14:03
 • Data opublikowania: piątek, 30 lip 2021 14:15
 • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Artykuł był czytany: 2457 razy

Dostawa elektrycznych autobusów miejskich oraz instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/461079

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 21 maj 2021 10:21
 • Data opublikowania: piątek, 21 maj 2021 10:31
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 4046 razy

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja z dnia 29.04.2021 r.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 29 kwi 2021 09:21
 • Data opublikowania: czwartek, 29 kwi 2021 09:24
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 4972 razy