Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

"Opracowanie Planu Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030"

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/699689

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 2 gru 2022 14:29
 • Data opublikowania: piątek, 2 gru 2022 14:33
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Mścichowska Katarzyna
 • Zaakceptował(a): Mścichowska Katarzyna
 • Artykuł był czytany: 4902 razy

Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/684164

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 2 lis 2022 11:57
 • Data opublikowania: środa, 2 lis 2022 12:04
 • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Stypułkowski - Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Artykuł był czytany: 5712 razy

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 29.09.2022 r.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 29 wrz 2022 14:51
 • Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2022 14:54
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - Tamara Alicja Małachowska - Sekretarz Miasta
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 6120 razy

Przetarg nieograniczony pn.: "Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668597

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 27 wrz 2022 12:43
 • Data opublikowania: wtorek, 27 wrz 2022 12:52
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 6094 razy

Przetarg nieograniczony pn.: "ZAKUP I DOSTAWA 6 SZT. AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH MIEJSKICH"

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/582886

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 8 mar 2022 10:57
 • Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2022 11:01
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 9740 razy

Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 33.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2022 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/637154

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 8 lip 2022 12:01
 • Data opublikowania: piątek, 8 lip 2022 12:28

Opracowanie Programu Rozwoju Kanalizacji Deszczowej w mieście Łomża

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/634480

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 1 lip 2022 14:55
 • Data opublikowania: piątek, 1 lip 2022 15:03
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Mścichowska Katarzyna
 • Zaakceptował(a): Mścichowska Katarzyna
 • Artykuł był czytany: 7227 razy

Opracowanie Strategii Rozwoju Szkolnictwa w Łomży

WED.271.6.2022

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/634449

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 1 lip 2022 14:47
 • Data opublikowania: piątek, 1 lip 2022 14:54
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Mścichowska Katarzyna
 • Zaakceptował(a): Mścichowska Katarzyna
 • Artykuł był czytany: 7382 razy

Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży sp. z o. o.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja (w części jawnej) z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/590136

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 23 mar 2022 12:06
 • Data opublikowania: środa, 23 mar 2022 12:13
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Tamara Alicja Małachowska - Sekretarz Miasta
 • Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Artykuł był czytany: 8097 razy

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej