Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Udzielenie Informacji Publicznej /na wniosek/

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji prosimy o złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie uzyskają ją Państwo przez telefon lub na adres zwrotny a-mail. W pozostałych przypadkach prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku W Biurze Podawczym /Punkt Informacji Mieszkańców/parter

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe zostaną Państwo powiadomieni w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.wtorek, 28 sty 2003 11:00
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej