Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Program " Strefa Karmienia Piersią "

                                                 Strefa Karmienia Piersią

                 tworzymy sieć miejsc przyjaznych mamom karmiącym


Celem programu Strefa Karmienia Piersią jest zidentyfikowanie i promocja miejsc przyjaznych mamom karmiącym,promowanie karmienia piersią i zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie karmienia w miejscach publicznych.

Do programu Strefa Karmienia Piersią może przystąpić każda firma prywatna i instytucja publiczna(np. restauracja,sklep,salon fryzjerski,urząd,biblioteka),która:

  • Zapewnia,że karmiące piersią matki są mile widziane na jej terenie,

  • Uznaje prawo matki do karmienia piersią w tym miejscu i nie prosi jej o wyjście z dzieckiem lub zaprzestanie karmienia,

  • Zapewni,że wszystkie osoby z personelu będą świadome,że miejsce ma znak Strefy Karmienia Piersią i będą rozumiały,czym jest Strefa,

  • Jeśli to możliwe,zapewnia ciche i intymne miejsce do karmienia piersią.W zależności od warunków lokalowych,może to być wygodne krzesło lub fotel,wraz z miejscem w którym można położyć torbę czy postawić wózek,lub osobny pokój specjalnie do tego przeznaczony.Miejsce do karmienia piersią nie znajduje się w toalecie.

  • Zobowiązuje się eksponować w miejscu widocznym naklejkę Strefy Karmienia Piersią – na drzwiach wejściowych do instytucji oraz w kąciku do karmienia piersią(jeśli taki istnieje).


                                                Z a s a d y   u d z i a ł u   w   p r o g r a m i e


  • Do udziału w programie firma może zgłosić się sama wypełniając formularz umieszczony na stronie www.strefakarmieniapiersia.pl . Może zostać również nominowana przez mamy.

  • Przedstawiciel zarządu instytucji spełniającej zasady programu Strefa Karmienia Piersią podpisuje deklarację udziału i przekazuje ją Fundacji Mleko Mamy , w zamian otrzymując naklejki „ Strefa karmienia Piersią” .

  • Dane instytucji zostają umieszczone w bazie na stronie www.strefakarmieniapiersia.pl

  • Udział w programie jest bezpłatny .


                                                          J  a  k    d  o ł  ą  c  z  y  ć


Aby zgłosić się do programu należy pobrać zgłoszenie ze strony www.strefakarmieniapiersia.pl

i wysłać je na adres m.goska@mlekomamy.pl