Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję grudniową II

Uprzejmie informuję, że dnia 28 grudnia 2012 roku /piątek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

1.   Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnia składu osobowego Rady Miejskiej Łomży /druk nr 451/.

  

2.   Składanie interpelacji i zapytań.

  

3.   Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

  

4.   Pierwsze czytanie budżetu na rok 2013 /druk nr 420, 420/1/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta 

  

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 /druk nr 449, 449A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta 

  

6.      Podjęcie uchwał w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2012 roku /druk nr 450, 450A/ -  wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

7.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży zadań własnych Miasta Łomża z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża /druk nr 447, 447B/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

  

8.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża/druk nr 447, 447C/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

   

9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2013-2024 /druk nr 423, 423/1, 423B/ -  wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

10.   Podjęcie uchwały w sprawie  budżetu miasta Łomża na 2013 rok /druk nr 420B/ -  wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  nazwy  i składu osobowego stałych  komisji Rady  /druk nr 452, 452A/.

  

12.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  w zakresie analizy zakupu autobusów przez MPK w 2010 r. zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej.

   

13.  Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

  

14.  Sprawy różne.

  

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

  

                                                                                                              Przewodniczący

 

                                                                                                        Rady Miejskiej Łomży

                                                                                                        Maciej Andrzej Borysewicz  
  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 20 gru 2012 15:04
  • Data opublikowania: czwartek, 20 gru 2012 15:10
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2012 10:29