Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Konto bankowe

Konto bankowe do uiszczania opłat

Informacja

Wydział Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży informuje, że właściwym kontem do uiszczania opłat na rzecz Miasta Łomża (nie dotyczy opłat na rzecz Skarbu Państwa) z tytułu :

 • użytkowania wieczystego gruntu
 • dzierżawy rocznej i miesięcznej gruntu
 • najmu nieruchomosci
 • opłaty adiacenckiej
 • opłaty planistycznej
 • sprzedaży i zamiany gruntów
 • wykupu lokali
 • scalenia i podziału nieruchomości 
 • bezumownego użytkowania nieruchomości
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

jest konto Urzędu Miejskiego w Łomży w BPH S.A. O/Łomża Nr 84 1060 0076 0000 3310 0016 7696.

Kierownik Oddziału Podatków

Barbara Supińska

 

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 28 sty 2013 11:37
 • Data opublikowania: poniedziałek, 28 sty 2013 11:46