Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję sierpniowa 2013

Uprzejmie informuję, że dnia 28 sierpnia 2013 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

1.Przyjęcie protokołów  z obrad    XL i XLI sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

2. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącach czerwcu i lipcu 2013 r. /druk nr 561, 563/.

 

3. Składanie interpelacji i zapytań.

 

4. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 

5. Informacja Prezydenta Miasta o stanie środowiska naturalnego /druk nr /562/ -  wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 

6. Analiza funkcjonowania MPK /druk nr 570/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027 /druk nr 573, 573A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 /druk nr 574, 574A/  - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Łomży przy ulicy Rybaki 3 wraz ze sprzedażą budynku usytuowanego na tych nieruchomościach oraz udzielenie bonifikaty /druk nr 568, 568A/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Wiosennej, stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 569, 569A/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Władysława Reymonta, stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 571, 571A/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Podleśnej, stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 572, 572A/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

13.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża /druk nr 577, 577A/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

14.  Podjęcie uchwał:

 

a)      w  sprawie   ustalenia trybu  udzielania  i  rozliczania  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół i placówek    na terenie miasta Łomża prowadzonych  przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego /druk nr 575, 575A/

 

b)      w  sprawie   ustalenia trybu  udzielania  i  rozliczania  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek    na terenie miasta Łomża prowadzonych  przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego /druk nr 575, 575B/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

15.  Ocena realizacji uchwał za II kwartał 2013 roku /druk nr 564/ -  wiodąca Komisja Rewizyjna

 

16.  Ocena wykonania i realizacja inwestycji za I półrocze 2013 r.  w tym z udziałem środków finansowych z UE /druk nr 566, 566/1/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

17.  Informacja na temat funkcjonowania Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży za 2012 rok /druk nr 567/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

18.  Ocena przygotowania bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta przed nowym rokiem szkolnym  /druk nr 565/ - wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

 

19.  Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 

20.  Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad   XL i XLI sesji Rady Miejskiej Łomży są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                     Maciej Andrzej Borysewicz

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 sie 2013 15:11
  • Data opublikowania: środa, 21 sie 2013 09:16
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 sie 2013 08:54