Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na II sesję grudniową 2013

Uprzejmie informuję, że dnia 30 grudnia 2013 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

1. Składanie interpelacji i zapytań.

2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2014 - 2027 - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Łomża na 2014 rok - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2013 roku /druk nr 656, 656A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027 /druk nr 657, 657A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 /druk nr 658, 658A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakładu Budżetowego w Łomży /druk nr 659, 659A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku /druk nr 653, 653A/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 654, 654A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe /druk nr 655, 655A/- wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

12. Podjęcie decyzji w sprawie sporządzenia i wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. NK-II.4131.114.2013.KK

13. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

14. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2013 09:43
  • Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2013 09:54
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 gru 2013 07:55