Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 32/14 z dnia 19 marca 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Alicja Agata Gołaszewska – Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawiła porządek obrad (w załączeniu). Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 4 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 31/14 z dnia 20 lutego 2014 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża” – druk nr 692, 692 A. 3. Informacja Prezydenta Miasta w zakresie funkcjonowania i koncepcji rozwoju monitoringu w mieście. 4. Informacja na temat stanu zabezpieczenia stadionu miejskiego przed rundą wiosenną rozgrywek IV ligi piłki nożnej. 5. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji poprosiła o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania 4 głosami za - jednogłośnie, przyjęli protokół nr 31/14 z dnia 20 lutego 2014 roku.

Ad. 2

Andrzej Karwowski – Naczelnik WGK przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża” ( w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Komisja, w wyniku głosowania 4 głosami za – jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 692 A.

Ad. 3

Andrzej Karwowski – Naczelnik WGK przedstawił informację Prezydenta Miasta w zakresie funkcjonowania i koncepcji rozwoju monitoringu w mieście (w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję. Poprosiła o wyjaśnienie co zmieniło się od maja ubiegłego roku, kiedy to Komisja zajmowała się tym tematem, w kwestii monitoringu lub co ma się zmienić w najbliższym czasie.

Andrzej Karwowski – Naczelnik WGK stwierdził, że przede wszystkim przemontowaliśmy, przemodernizowaliśmy cały system transmisji sygnału w centrum nadzoru, zmieniono dwie kamery w tym jedną na skateparku, o co wnioskowała Komisja.

Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 4 głosami za – jednogłośnie, przyjęła informację w zakresie funkcjonowania i koncepcji rozwoju monitoringu w mieście.

Ad. 4

Krystyna Łukasiuk – Z-ca Dyrektora MOSiR przedstawiła informację na temat stanu zabezpieczenia stadionu miejskiego przed rundą wiosenną rozgrywek III ligi piłki nożnej, IV poziom rozgrywek (w załączeniu). Dodała, że ponadto dokonano wycinki drzew, wyczyszczony został tartan na stadionie, wykonano ławki dla zawodników z zadaszeniem oraz wykonano 165 m ogrodzenia stadionu.

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

Radny Maciej Głaz zwrócił uwagę, że po ostatnich wiatrach ławki z boiska treningowego leżały na chodniku.

Krystyna Łukasiuk – Z-ca Dyrektora MOSiR wyjaśniła, że obiekt jest na gwarancji. Fakt ten został zgłoszony do generalnego wykonawcy oraz Wydziału Inwestycji UM. Wykonawca zobowiązał się do zamontowania ławek. Stwierdziła następnie, że MOSiR jest dużą firmą mającą dwie pływalnie, stadion, boisko boczne, bulwary, biały orlik, skate park z basenem odkrytym, a w najbliższym czasie MOSiR przejmie miasteczko ruchu drogowego, które znajduje się na skate parku i nie wie, czy MOSiR nie przejmie kąpieliska miejskiego.

W wyniku dyskusji ustalono, że w II połowie kwietnia br. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji, którego celem będzie przegląd obiektów administrowanych przez MOSiR m.in. stadion, bulwary, basen.

Komisja, w wyniku głosowania 4 głosami za – jednogłośnie, przyjęła przedstawioną informację.

Ad. 5

Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 maj 2014 09:58
  • Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2014 10:00
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej