Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 15 maja 2014 roku o godz. 15.45 /czwartek/ w Biurze Rady Miejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie realizacji budżetu za 2013 r.

3. Zapoznanie się z opinią RIO.

4. Analiza informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r. /druk 717/ oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2013 r../druk nr 716/.

5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomży za 2013 rok /druk nr 721/, oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok /druk nr 744/.

6. Zaopiniowanie Informacji Prezydenta o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w I kwartale 2014 r.

7. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Rabczyńska

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 maj 2014 10:29
  • Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2014 10:31
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 16 maj 2014 07:57
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej