Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, które odbędzie się dnia 26 maja 2014r. /poniedziałek/ o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży /II piętro/, przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

1. Przyjęcie protokołu nr 46/2014 z poprzedniego posiedzenia komisji

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 - druk nr 752, 752A

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 727, 727A

4. Informacja o udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Łomża za 2013 r. – druk nr 753

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu miasta Łomży dla szkół publicznych oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Łomża, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – druk nr 759, 759A

6. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie założenia Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży – druk nr 762, 762A

b) w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży – druk nr 762, 762B

c) w sprawie założenia Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży – druk nr 762, 762C

d) w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży – druk nr 762, 762D

7. Sprawy różne i wolne wnioski

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Edukacji,

Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Janusz Mieczkowski

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 16 maj 2014 14:27
  • Data opublikowania: piątek, 16 maj 2014 14:50
  • Data przejścia do archiwum: środa, 28 maj 2014 11:26
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej