Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 maja 2014 roku o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Miejskiego przy ul. Stary Rynek 14 w Łomży odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 45/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

2. Analiza funkcjonowania MPEC oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło – druk nr – 749.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Łomży na lata 2013 – 2022 (Plan Transportowy)” – druk nr 765, 765 A.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu, nieruchomości będącej własnością Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej – druk nr 754, 754 A.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu nieruchomości Miasta Łomża w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa – druk nr 755, 755 A.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Bronisława Wesołowskiego i ul. Browarnej – druk nr 756, 756 A.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy al. Legionów – druk nr 757, 757 A.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania w zakresie organizowania, realizowania i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – druk nr 747, 747 A.

9. Zapoznanie się ze stanem dróg po zimie. Zaopiniowanie planu bieżącego utrzymania dróg.

10. Sprawy różne.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 16 maj 2014 15:12
  • Data opublikowania: piątek, 16 maj 2014 15:14
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 maj 2014 08:48
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej