Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta, które odbędzie się we wtorek 27 maja 2014 r. o godz. 17.30 w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z 51 posiedzenia.

2. Analiza finansowa MPEC /druk nr 749/

3. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 /druk nr 752, 752A/

4. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie zmian w WPF na lata 2014- 2027 /druk nr760, 760A/

5. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości /druk nr 751, 751A/

6. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łomżyńskiego /druk nr 766, 766A/

7. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca

Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Alicja Konopka

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 19 maj 2014 09:30
  • Data opublikowania: poniedziałek, 19 maj 2014 09:32
  • Data przejścia do archiwum: środa, 28 maj 2014 11:26
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej