Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o projekcie

Informacja o realizowanym projekcie pt.

Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.


Towarzystwo Amicus z siedzibą w Białymstoku (ul. Brukowa 28 lok. 8, 15-889 Białystok) prowadzi na terenie gmin: Łomża, Kolno, Narewka oraz miast: Łomża, Kolno, Nowogród testowanie w ramach projektu innowacyjnego „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Partnerami zaangażowanymi w realizację niniejszego projektu są Partnerzy krajowi – Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, a także Partner zagraniczny - Vorsitzender des NABU, Kreisgruppe Vechta e.V.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 maj 2014 12:15
  • Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2014 12:18
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 gru 2014 15:26
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej