Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta z Komisją Sportu, Turystyki i Rekreacji , które odbędzie się w poniedziałek 7 lipca 2014 r. o godz. 17.00 w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z  53 posiedzenia Komisji Finansów.
  2. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 /druk nr 786, 786A/.
  3. Przyjęcie informacji  dotyczącej realizacji projektu – Domek Pastora  /druk nr 787/
  4. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca

Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Alicja Konopka

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 1 lip 2014 14:32
  • Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2014 14:33
  • Data przejścia do archiwum: środa, 9 lip 2014 07:34
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej