Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, które odbędzie się dnia 7 lipca 2014r. /poniedziałek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży /II piętro/, przy ul. Stary Rynek 14.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

  1. Przyjęcie protokołu nr 49/2014 z ostatniego posiedzenia komisji
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 - druk nr 786, 786A
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Łomża, wysokość maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od opłat – druk nr 785, 785A
  4. Sprawy różne i wolne wnioski

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji,

Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

Janusz Mieczkowski

  • Data powstania: Data powstania: środa, 2 lip 2014 10:07
  • Data opublikowania: środa, 2 lip 2014 10:09
  • Data przejścia do archiwum: środa, 9 lip 2014 07:34
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej