Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 34/14 z dnia 15 maja 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Alicja Agata Gołaszewska – Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawiła porządek obrad (w załączeniu). Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Funkcjonowanie targowicy miejskiej. 2. Funkcjonowanie obiektów administrowanych przez MOSiR w Łomży m.in. pływalni miejskiej, terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią z portem rzecznym, stadionu miejskiego. 3. Sprawy różne.

Ad. 1

Komisja dokonała przeglądu miejskiej hali targowej, składającej się z trzech elementów: hali targowej, w której usytuowano pawilony handlowo-usługowe dla 85 sprzedawców , siedzibę Straży Miejskiej w Łomży oraz wiatę targowiska miejskiego. Hala wyposażona jest w pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie „małej gastronomii” pokój biurowy administratora obiektu oraz  toalety. Obok hali znajduje się niezabudowana, otwarta, ale zadaszona wiata o powierzchni ok. 2 tys. m ², gdzie docelowo,  działalność gospodarczą  ma prowadzić ponad 100 osób. Obok hali usytuowany jest również parking na ponad 80 samochodów. W trakcie przeglądu członkowie Komisji, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno sprzedających, jak  i kupujących, zwrócili uwagę na brak oznakowań drogi ewakuacyjnej i przeciwpożarowej, a także na brak regulaminu hali targowej. W związku z powyższym Komisja wniosła o właściwe, zgodne z polska normą  oznakowanie dróg ewakuacyjnych, a także umieszczenie regulaminu hali targowej. Ponadto Komisja stwierdziła potrzebę zagospodarowania terenu pomiędzy wiatą, a dworcem PKS. W trakcie posiedzenia, do członków Komisji zgłaszane były uwagi i zastrzeżenia ze strony kupców.  Najczęściej zgłaszaną,  była uwaga dotycząca wyższego kosztu wynajmu 1 m² pod wiatą, niż w hali targowej. W związku z powyższym Komisja uznała, że wystąpi z wnioskiem do Prezydenta Miasta o wyjaśnienie tej kwestii.

 

 

 

 

 

Ad. 2

W dalszej części posiedzenia Komisja dokonała przeglądu obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży m.in. stadionu miejskiego i boiska bocznego przy ul. Zjazd. Zdaniem Komisji, od ostatniego przeglądu stadionu, bardzo wiele zmieniło się na korzyść, a wnioski Komisji wówczas złożone, zostały w pełni uwzględnione i zrealizowane. Na pozytywną uwagę,  zasługuje obiekt szatni przy boisku bocznym , a także wymiana ogrodzenia stadionu na nowe, którą MOSiR wykonał w ramach własnych środków. Z wypowiedzi Dyrektora MOSiR, Pana Sławomira Grygo, wynika, że stadion miejski w Łomży jest jednym z lepiej utrzymanych obiektów tego typu w regionie i jest ciągle usprawniany poprzez m.in. zlokalizowanie siedzeń dla sędziów, zamontowanie kamery pomiarowej umożliwiającej pomiar elektroniczny, a w najbliższym czasie zakup mobilnej sceny, która umożliwi organizację imprez kulturalno-sportowych.   Nierozwiązana pozostaje kwestia brzydkich zapachów w pobliskiej oczyszczalni ścieków, które przemieszczając się  w kierunku obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej powodują duże uciążliwości. Zdaniem Komisji  likwidacja nieprzyjemnych zapachów winna być priorytetem dla miasta. Sprawą do załatwienia, przy bardzo dużym natężeniu ruchu pojazdów na ul. Zjazd,  pozostaje również kwestia rozważenia możliwości usytuowania lewoskrętu do wjazdu do WORD i boiska bocznego.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z funkcjonowaniem bulwarów nad Narwią,  harmonogramem planowanych tam  imprez i ofertą wypoczynku. Teren sportowo-rekreacyjny z ciągami komunikacyjnymi – ścieżką pieszą i rowerową, portem rzecznym z przystanią pasażerską, placem zabaw dla dzieci i parkingami zdaniem Komisji jest atrakcją turystyczną i wizytówką miasta. Komisja widzi jednak potrzebę wykonania pomostu oraz podestów na schody wiodące do lustra wody w porcie. Przebudowa schodów ułatwi funkcjonowanie oraz zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających  z przystani.

 

Ad. 3

Nie zgłoszono.

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 9 lip 2014 15:07
  • Data opublikowania: środa, 9 lip 2014 15:09
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej