Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 35/14 z dnia 28 maja 2014 r.

Tematem posiedzenia było zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży /druk nr 767, 767A/. Posiedzenie komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Alicja Gołaszewska – Przewodnicząca Komisji.

Po przyjęciu  zaproponowanego porządku  Komisja przeanalizowała wniosek Prezydenta w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży  zawarty w drukach nr 767, 767A/.

Komisja nie zgłosiła uwag do przedłożonego materiału w  wyniku glosowania 7 głosami za – pozytywnie zaopiniowała   projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 9 lip 2014 15:09
  • Data opublikowania: środa, 9 lip 2014 15:10
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej