Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesje listopadowa 2014

Uprzejmie informuję, że dnia 9 listopada 2014 roku o godz. 12.00 (niedziela) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu październiku 2014 r.

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Wesołej 119 wraz ze sprzedażą budynku usytuowanego na tej nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty /druk nr 860, 860A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

3. Podjęcie uchwał:

 

a)     w sprawie wyłączenia ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedziba w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161 oraz utworzenie odrębnej jednostki budżetowej /druk nr 859, 859A/

 

b)    w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedziba w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161 /druk nr 859, 859B/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok /druk nr 837/1, 837A/ - wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

5. Ocena realizacji uchwał podjętych przez Radę w III kwartale 2014 r. /druk nr 861/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 

6. Informacja o  przygotowaniu firm komunalnych do sezonu zimowego 2014-2015 /druk nr 862/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

7. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 

8. Podziękowania za pracę w związku z zakończeniem VI kadencji od:

- Przewodniczącego Rady

- Prezydenta Miasta

 

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 30 paź 2014 14:49
  • Data opublikowania: czwartek, 30 paź 2014 14:52
  • Data edycji: środa, 5 lis 2014 11:41
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lis 2014 10:42