Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Uprzejmie informuję, że Przewodnicząca Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i  Zdrowia zwołała na dzień 15 grudnia 2014 roku /poniedziałek/ na godz. 18.00 posiedzenie Komisji.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad /pokój nr 201/ Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok2014

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok – druk nr 3, 3A

  3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na rok 2015 w działach merytorycznie podległych komisji – druk nr 866

  4. Sprawy różne i wolne wnioski

  • Data powstania: Data powstania: środa, 10 gru 2014 11:42
  • Data opublikowania: środa, 10 gru 2014 11:46
  • Data przejścia do archiwum: środa, 17 gru 2014 10:22
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej