Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na III sesję VII kadencji

Uprzejmie informuję, że dnia 17 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 

1. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miejskiej Łomży.

2.Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu listopadzie 2014 r.  /druk nr 5/.

3.Składanie interpelacji i zapytań.

4. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2027  - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014  - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Łomża  - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

8.Podjęcie uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok /druk nr 3,3A/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 423/L/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2014 r. w  sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych /druk nr 6,6A/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

10. Informacja na temat wniosków złożonych do RPO /druk nr 7/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

11. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

12. Sprawy różne

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z sesji są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 11 gru 2014 08:09
  • Data opublikowania: czwartek, 11 gru 2014 08:14
  • Data edycji: piątek, 12 gru 2014 11:24
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 gru 2014 09:14
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej