Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Oddział Ewidencji Ludności

1. Łukasz Suprowicz - Kierownik Oddziału

tel. (86) 215 67 38 pok. nr 1A

e -mail: wydzial.so@um.lomza.pl 

 

2. Małgorzata Głębocka - Główny Specjalista

tel. (86) 2156740 pok. nr 1 

 

3. Sylwia Bartlińska - Główny specjalista

tel. (86) 2156742 pok. nr 1

 

4. Wiesława Karwowska - Inspektor

tel. (86) 2156741 pok. nr 1

 

5. Patryk Nacewicz - Główny specjalista

tel. (86) 2156743 pok. nr 1

 

6. Iwona Śliwińska - Starszy Inspektor

tel. (86) 2156746 pok. nr 1

 

7. Justyna Mieczkowska - Podinspektor

tel. (86) 2156746 pok. nr 1

 

8. Ewelina Gardocka - Świercz - Podinspektor

tel. (86) 2156746 pok. nr 1

 

9. Monika Załuska - Podinspektor

tel. (86) 2156742 pok. nr 1

 

10. Anna Cwalina - Podinspektor

tel. (86) 2156740 pok. nr 1

 

 

 Do zadań Oddziału Ewidencji Ludności należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji ludności:

a) rejestracja danych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL),

b) rejestracja danych w rejestrze mieszkańców,

2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,

3) wprowadzanie zmian do rejestrów ewidencji ludności na podstawie zgłoszeń meldunkowych,

4) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL z urzędu i na wniosek ,

5) wydawanie z urzędu zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały,

6) wydawanie na wniosek zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt czasowy,

7) wydawanie na wniosek zaświadczeń zawierających pełny odpis przetwarzanych danych danej osoby,

8) sprawdzanie z urzędu lub na wniosek danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców oraz usuwanie niezgodności,

9) prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w przypadku, gdy dane do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości oraz wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,

10) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

11) wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

12) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dowodów osobistych,

13) wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych,

14) sporządzanie wykazu dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,

15) sporządzanie sprawozdań dotyczących osób zameldowanych na pobyt czasowy dla urzędu statystycznego,

16) udział w organizowaniu referendów oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Prezydenta Miasta, w tym:

a) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

b) sporządzanie sprawozdań z rejestru wyborców,

c) sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania i prowadzenie ich wykazu,

d) wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym,

e) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

17) prowadzenie spraw związanych z repatriacją,

18) przyjmowanie zawiadomień o planowanych zgromadzeniach oraz orzekanie w sprawie zgromadzeń,

19) sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie Miasta i wykonywanie w tym zakresie wszystkich czynności określonych we właściwych przepisach,

20) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

 

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 5 sie 2015 13:01
  • Data opublikowania: środa, 5 sie 2015 13:53
  • Data edycji: czwartek, 4 lut 2016 11:56
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 5841 razy
  • Ilość edycji: 12